Privacy & cookie statement

Privacy en cookie statement

Business Lease Group B.V. (hierna: "Business Lease"), gevestigd te Zeist  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30092741, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites.

Onze dienstverlening is transparant, persoonlijk en betrouwbaar. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.

Business Lease gaat daarbij zorgvuldig om met uw (persoons-) gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen.

In het privacy en cookie statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam, adres of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Business Lease gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Welke persoonsgegevens verwerkt Business Lease en waarom?
Business Lease verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Business Lease heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Business Lease of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Wat zijn uw privacyrechten?
Indien u geen informatie over de producten en diensten van Business Lease (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat uiteraard eenvoudig kenbaar maken door een e-mail te sturen.
Ook heeft u het recht Business Lease te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of te verwijderen.


Cookie statement

Wat is een cookie?

De websites van Business Lease maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site voor u optimaal te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere gebruikservaring aan te bieden.

Soorten cookies

De informatie die door middel van cookies door Business Lease wordt verzameld, gebruikt Business Lease voor de volgende toepassingen:

 

functionele doeleinden:   om het navigeren voor u op de website van Business Lease  te vergemakkelijken. 
analytische doeleinden:     om het gebruik van de Business Lease websites te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina's het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan, zodat onze dienstverlening optimaal aansluit bij uw behoefte.  
meten van media inzet:    wij houden bij hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
testen van pagina(onderdelen):   hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van u als onze bezoeker.

   

Overzicht cookies van Business Lease

Hier vindt u een overzicht van cookies die op de websites van Business Lease worden.

Verwijdering van cookies

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy en cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om het statement regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.